Tin mới

Tập đoàn Đầu tư Long Giang đăng ký mua vào 7 triệu cổ phiếu LGL

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ tại LGL từ 10,6% (5,3 triệu cổ phiếu) lên 24,6% (12,3 triệu cổ phiếu).
Dự án Rivera Park  nghĩa tân
Dự án Rivera Park Nghĩa Tân của Long Giang Land.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang vừa đăng ký mua vào 7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang, Long Giang Land (HoSE: LGL) để đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 6/6 đến 5/7 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Tập đoàn Đầu tư Long Giang hiện là cổ đông lớn thứ 2 và là tổ chức có liên quan đến ông Lê Hà Giang, Chủ tịch HĐQT LGL.

Hiện tại, ông Lê Hà Giang đang là cổ đông lớn nhất tại LGL, sở hữu 10,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 21,4% vốn. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, Tập đoàn Đầu tư Long Giang sẽ vượt qua ông Lê Hà Giang để trở thành cô đông lớn nhất của công ty.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/6, thị giá của LGL đạt 9.900 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc năm 2018, doanh thu hợp nhất của Long Giang Land đạt gần 1.175 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ trọng doanh thu mảng kinh doanh bất động sản chiếm 93% cơ cấu doanh thu.

Bên cạnh những hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhóm công ty Long Giang còn hoạt động trong mảng cung cấp dịch vụ bao gồm 2 lĩnh vực: thi công xây lắp được thực hiện qua công ty Long Giang E&C; lĩnh vực quản lý và vận hành tòa nhà được thực hiện qua công ty Rivera Homes với hoạt động chính ở hai dự án mới khai trương là Rivera Park Sài Gòn và Rivera Park Hà Nội.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 của Long Giang Land đạt 114,3 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước đó. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 2.412 đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân lợi nhuận sau thuế (CAGR) giai đoạn 2014 – 2018 của Long Giang Land đạt mức 114%. Long Giang Land cũng đã tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, Long Giang Land dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 1.300 tỷ đồng, tăng hơn 120 tỷ so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Long Giang Land theo kế hoạch đạt 120 tỷ đồng, tiếp tục tăng trưởng so với năm trước.

Cũng trong năm 2019, Long Giang Land sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 640 tỷ đồng với vốn chủ sở hữu đạt 850 tỷ đồng.

Không có nhận xét nào